Хладилен транспорт

Булкарто притежава добре изграден вътрешен и международен хладилен транспорт. Разполагаме с над 30 товарни транспортни средства с товароносимост от 1 до 22 тона и температурен режим от +10 до -30 °C. Имаме развита транспортна мрежа на територията на цялата страна, като нашите камиони пътуват регулярно до всички по - големи градове всяка седмица. Извършваме международни хладилни превози от България към редица европейски страни като Белгия, Холандия, Англия и други.