Логистика

Логистиката - транспортна и складова, е сред нашите основни дейности и услуги, които предоставяме на нашите клиенти. Разполагаме със собствен хладилен вътрешен и международен транспорт. Имаме изградени хладилни складови бази в Габрово и София с общ капацитет над 8 000 палетоместа и температурен режим от +10 до -30 °C. През 2009 година инвестирахме в изграждането на една от най-големите и модерни хладилни бази в България - Белфриго.